(0225).3722.336 noithathoaphat.minhphat@gmail.com Số 76 Lê Thánh Tông - Ngô Quyền - Hải Phòng


Công ty TNHH TM & Nội thất Minh Phát
VẬN CHUYỂN MIỄN PHÍ Trong nội thành
CAM KẾT GIÁ TỐT NHẤT Đảm bảo chất lượng 100%

Giỏ hàng (0)


Két sắt chống cháy Hòa Phát

Hiển thị: Sắp xếp theo:
Két khách sạn Hòa Phát KKS05

Két khách sạn Hòa Phát KKS05

Liên hệ

* Mô tả - Chất liệu chính: - Két sắt khách sạn Hòa phát làm bằng thép dày, sử dụng khóa điện tử. Trong lòng két có 1 đợt cố định. Khối lượng 11 kg (+/- 10%).  - Nhóm sản phẩm Két sắt Hòa Phát: Két sắt chống cháy - Két bạc chống cháy Hòa Phát - Két sắt Hòa phát được phân phối chính hãng tại Két sắt Hòa Phát Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két bạc khách sạn Hòa Phát KKS04

Két bạc khách sạn Hòa Phát KKS04

Liên hệ

* Mô tả - Chất liệu chính: - Két sắt khách sạn Hòa phát làm bằng thép dày, sử dụng khóa điện tử. Khối lượng 11 kg (+/- 10%). Sản phẩm được dùng trong các nhà nghỉ, khách sạn. - Nhóm sản phẩm Két sắt Hòa Phát: Két sắt chống cháy - Két bạc chống cháy Hòa Phát - Két sắt Hòa phát được phân phối chính hãng tại Két sắt Hòa Phát Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két sắt khách sạn KKS03

Két sắt khách sạn KKS03

Liên hệ

* Mô tả - Chất liệu chính: - Két sắt khách sạn Hòa phát làm bằng thép dày, sử dụng khóa điện tử. Trong lòng két có 1 đợt cố định. Khối lượng 17,5 kg (+/- 10%).  - Nhóm sản phẩm Két sắt Hòa Phát: Két sắt chống cháy - Két bạc chống cháy Hòa Phát - Két sắt Hòa phát được phân phối chính hãng tại Két sắt Hòa Phát Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két sắt khách sạn KKS02

Két sắt khách sạn KKS02

Liên hệ

* Mô tả - Chất liệu chính: - Két sắt khách sạn Hòa phát làm bằng thép dày, sử dụng khóa điện tử. Trong lòng két có 1 đợt cố định. Khối lượng 13,5 kg (+/- 10%).  - Nhóm sản phẩm Két sắt Hòa Phát: Két sắt chống cháy - Két bạc chống cháy Hòa Phát - Két sắt Hòa phát được phân phối chính hãng tại Két sắt Hòa Phát Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két khách sạn Hòa Phát KKS01

Két khách sạn Hòa Phát KKS01

Liên hệ

* Mô tả - Chất liệu chính: - Két sắt khách sạn Hòa phát làm bằng thép dày, sử dụng khóa điện tử. Trong lòng két có 1 đợt cố định. Khối lượng 10,5 kg (+/- 10%).  - Nhóm sản phẩm Két sắt Hòa Phát: Két sắt chống cháy - Két bạc chống cháy Hòa Phát - Két sắt Hòa phát được phân phối chính hãng tại Két sắt Hòa Phát Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két bạc Hòa Phát KV100

Két bạc Hòa Phát KV100

Liên hệ

- Két sắt Hòa phát dạng đứng có khóa chìa, khóa mã, tay nắm, 2 đợt di động, 1 ngăn phụ phía trên và khay phụ nằm sát đáy ngăn phụ. Bánh xe sắt di chuyển. Khối lượng 155,5 kg (+/- 10%). Két không có chức năng đổi mã. - Sản phẩm Két sắt Hòa phát cùng loại: Két sắt KV22 (62,5Kg) - Két sắt KV40 (82,5Kg) - Két sắt KV72 (124Kg) - Két sắt KV54 (103,5Kg) - Két sắt KV181 (256Kg) - Nhóm sản phẩm Két sắt Hòa Phát: Két sắt chống cháy - Két bạc chống cháy Hòa Phát - Két sắt Hòa phát được phân phối chính hãng tại Két sắt Hòa Phát Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két bạc Hòa Phát KV72

Két bạc Hòa Phát KV72

Liên hệ

- Két sắt Hòa phát dạng đứng có khóa chìa, khóa mã, tay nắm, 1 đợt di động, ngăn phụ phía trên và khay phụ nằm sát đáy ngăn phụ. Bánh xe sắt di chuyển. Khối lượng 124 kg (+/- 10%). Két không có chức năng đổi mã. - Sản phẩm Két sắt Hòa phát cùng loại: Két sắt KV22 (62,5Kg) - Két sắt KV54 (103,5Kg) - Két sắt KV40 (82,5Kg) - Nhóm sản phẩm Két sắt Hòa Phát: Két sắt chống cháy - Két bạc chống cháy Hòa Phát - Két sắt Hòa phát được phân phối chính hãng tại Két sắt Hòa Phát Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két bạc Hòa Phát KV54

Két bạc Hòa Phát KV54

Liên hệ

- Két sắt Hòa phát dạng đứng có khóa chìa, khóa mã, tay nắm, 1 đợt di động và ngăn phụ phía trên. Bánh xe sắt di chuyển. Khối lượng 103,5 kg (+/- 10%). Két không có chức năng đổi mã. - Sản phẩm Két sắt Hòa phát cùng loại: Két sắt KV22 (62,5Kg) - Két sắt KV40 (82,5Kg) - Két sắt KV72 (124Kg) - Nhóm sản phẩm Két sắt Hòa Phát: Két sắt chống cháy - Két bạc chống cháy Hòa Phát - Két sắt Hòa phát được phân phối chính hãng tại Két sắt Hòa Phát Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 Két bạc Hòa Phát KV40

Két bạc Hòa Phát KV40

Liên hệ

- Két sắt Hòa phát dạng đứng có khóa chìa, khóa mã, tay nắm, 1 đợt di động và khay phụ phía trên. Bánh xe sắt di chuyển. Khối lượng 82,5 kg (+/- 10%). Két không có chức năng đổi mã. - Sản phẩm Két sắt Hòa phát cùng loại: Két sắt KV22 (62,5Kg) - Két sắt KV54 (103,5Kg) - Két sắt KV72 (124Kg) - Nhóm sản phẩm Két sắt Hòa Phát: Két sắt chống cháy - Két bạc chống cháy Hòa Phát - Két sắt Hòa phát được phân phối chính hãng tại Két sắt Hòa Phát Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két sắt Hòa Phát KA320

Két sắt Hòa Phát KA320

Liên hệ

- Két sắt Hòa phát dạng đứng có 2 khóa chìa, 1 khóa mã, tay nắm tròn, ngăn phụ và 2 đợt di động. Khối lượng 357 kg (+/- 10) - Nhóm sản phẩm Két sắt Hòa Phát: Két sắt chống cháy - Két bạc chống cháy Hòa Phát - Két sắt Hòa phát được phân phối chính hãng tại Két sắt Hòa Phát Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két sắt Hòa Phát KA181

Két sắt Hòa Phát KA181

Liên hệ

- Két sắt Hòa phát dạng đứng có 2 khóa chìa, khóa mã, tay nắm tròn, ngăn phụ và 2 đợt di động. Khối lượng 256 kg (+/- 10) - Nhóm sản phẩm Két sắt Hòa Phát: Két sắt chống cháy - Két bạc chống cháy Hòa Phát - Két sắt Hòa phát được phân phối chính hãng tại Két sắt Hòa Phát Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két sắt Hòa Phát KA72

Két sắt Hòa Phát KA72

Liên hệ

- Két sắt Hòa phát dạng đứng có khóa chìa, khóa mã, tay nắm tròn, ngăn phụ và 1 đợt cố định. Khối lượng 124 kg (+/- 10) - Nhóm sản phẩm Két sắt Hòa Phát: Két sắt chống cháy - Két bạc chống cháy Hòa Phát - Két sắt Hòa phát được phân phối chính hãng tại Két sắt Hòa Phát Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két sắt Hòa Phát KA54

Két sắt Hòa Phát KA54

Liên hệ

- Két sắt Hòa phát dạng đứng có khóa chìa, khóa mã, tay nắm tròn và ngăn phụ. Khối lượng 103,5 kg (+/- 10) - Nhóm sản phẩm Két sắt Hòa Phát: Két sắt chống cháy - Két bạc chống cháy Hòa Phát - Két sắt Hòa phát được phân phối chính hãng tại Két sắt Hòa Phát Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két sắt Hòa Phát KA22

Két sắt Hòa Phát KA22

Liên hệ

- Két sắt Hòa phát dạng đứng có khóa chìa, khóa mã và 1 đợt cố định. Khối lượng 62,5 kg (+/- 10) - Nhóm sản phẩm Két sắt Hòa Phát: Két sắt chống cháy - Két bạc chống cháy Hòa Phát - Két sắt Hòa phát được phân phối chính hãng tại Két sắt Hòa Phát Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két bạc Hòa Phát KT88

Két bạc Hòa Phát KT88

Liên hệ

- Két sắt Hòa phát đứng có khóa chìa, khóa mã, tay nắm, 1 đợt di động và 1 ngăn phụ. Khối lượng 145 kg (+/- 10%). Khóa số có chức năng đổi mã. - Sản phẩm Két sắt Hòa phát cùng loại khác: Két bạc Hòa Phát KT36 và Két bạc Hòa Phát KT66 -  Két sắt Hòa Phát KS110K1C1, Két sắt Hòa Phát KS550K2C1, Két sắt Hòa Phát KS110K2C1 - Két sắt Hòa phát được phân phối chính hãng tại Két sắt Hòa Phát Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két bạc Hòa Phát KT66

Két bạc Hòa Phát KT66

Liên hệ

- Két sắt Hòa phát đứng có khóa chìa, khóa mã, tay nắm, 1 đợt di động và 1 ngăn phụ. Khối lượng 130 kg (+/- 10%). Khóa số có chức năng đổi mã. - Sản phẩm Két sắt Hòa phát cùng loại khác: Két bạc Hòa Phát KT36 và Két bạc Hòa Phát KT88 -  Két sắt Hòa Phát KS110K1C1, Két sắt Hòa Phát KS550K2C1, Két sắt Hòa Phát KS110K2C1 - Két sắt Hòa phát được phân phối chính hãng tại Két sắt Hòa Phát Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két sắt chống cháy KS400K2C1

Két sắt chống cháy KS400K2C1

Liên hệ

- Két sắt Hòa phát dạng đứng có 2 khóa chìa, khóa mã, tay nắm, 3 đợt di động và 1 ngăn kéo. Bánh xe sắt di chuyển. Khối lượng 400 kg (+/- 10%) - Nhóm sản phẩm Két sắt Hòa Phát: Két sắt chống cháy - Két bạc chống cháy Hòa Phát - Két sắt Hòa phát được phân phối chính hãng tại Két sắt Hòa Phát Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két sắt chống cháy KS320K2C1

Két sắt chống cháy KS320K2C1

Liên hệ

- Két sắt Hòa phát dạng đứng có 2 khóa chìa, khóa mã, tay nắm, 3 đợt di động và 1 ngăn kéo. Bánh xe sắt di chuyển. Khối lượng 320 kg (+/- 10%) - Nhóm sản phẩm Két sắt Hòa Phát: Két sắt chống cháy - Két bạc chống cháy Hòa Phát - Két sắt Hòa phát được phân phối chính hãng tại Két sắt Hòa Phát Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két sắt điện tử KS250K1DT

Két sắt điện tử KS250K1DT

Liên hệ

- Két sắt Hòa phát dạng đứng có khóa chìa, khóa điện tử, tay nắm, 2 đợt di động và 1 ngăn kéo. Bánh xe sắt di chuyển. Khối lượng 250 kg (+/- 10%) - Nhóm sản phẩm Két sắt Hòa Phát: Két sắt chống cháy - Két bạc chống cháy Hòa Phát - Két sắt Hòa phát được phân phối chính hãng tại Két sắt Hòa Phát Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két sắt chống cháy KS250K2C1

Két sắt chống cháy KS250K2C1

Liên hệ

- Két sắt Hòa phát dạng đứng có 2 khóa chìa, khóa mã, tay nắm, 2 đợt di động và 1 ngăn kéo. Bánh xe sắt di chuyển. Khối lượng 250 kg (+/- 10%) - Nhóm sản phẩm Két sắt Hòa Phát: Két sắt chống cháy - Két bạc chống cháy Hòa Phát - Két sắt Hòa phát được phân phối chính hãng tại Két sắt Hòa Phát Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng  

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két sắt chống cháy KS190K1DT

Két sắt chống cháy KS190K1DT

Liên hệ

- Két sắt Hòa phát dạng đứng có 1 khóa chìa, khóa điện tử, tay nắm, 1 đợt di động và ngăn kéo. Bánh xe sắt di chuyển. Khối lượng 190 kg (+/- 10%) - Nhóm sản phẩm Két sắt Hòa Phát: Két sắt chống cháy - Két bạc chống cháy Hòa Phát - Két sắt Hòa phát được phân phối chính hãng tại Két sắt Hòa Phát Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két sắt Hòa Phát KS190K2C1

Két sắt Hòa Phát KS190K2C1

Liên hệ

- Két sắt Hòa phát dạng đứng có 2 khóa chìa, khóa mã, tay nắm, 1 đợt di động và ngăn kéo. Bánh xe sắt di chuyển. Khối lượng 190 kg (+/- 10%) - Nhóm sản phẩm Két sắt Hòa Phát: Két sắt chống cháy - Két bạc chống cháy Hòa Phát - Két sắt Hòa phát được phân phối chính hãng tại Két sắt  Hòa Phát Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két sắt Hòa Phát KS168K1DT

Két sắt Hòa Phát KS168K1DT

Liên hệ

- Két sắt Hòa phát đứng có 2 khóa chìa, khóa mã, tay nắm, 1 đợt di động và ngăn kéo. Bánh xe sắt di chuyển. Khối lượng 110 kg (+/- 10) - Nhóm sản phẩm Két sắt Hòa Phát: Két sắt chống cháy - Két bạc chống cháy Hòa Phát - Két sắt Hòa phát được phân phối chính hãng tại Két sắt  Hòa Phát Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két sắt Hòa Phát KS135K1DT

Két sắt Hòa Phát KS135K1DT

Liên hệ

- Két sắt Hòa phát dạng đứng có khóa chìa, khóa điện tử, tay nắm, 1 đợt di động và ngăn kéo. Bánh xe sắt di chuyển. Khối lượng 135 kg (+/- 10%) - Nhóm sản phẩm Két sắt Hòa Phát: Két sắt chống cháy - Két bạc chống cháy Hòa Phát - Két sắt Hòa phát được phân phối chính hãng tại Két sắt  Hòa Phát Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két sắt Hòa Phát KS110K1DT

Két sắt Hòa Phát KS110K1DT

Liên hệ

- Két sắt Hòa phát dạng đứng có khóa chìa, khóa điện tử, tay nắm, 1 đợt di động và ngăn kéo. Bánh xe sắt di chuyển. Khối lượng 110 kg (+/- 10%) - Sản phẩm Két sắt Hòa Phát cùng loại: Két sắt Hòa Phát KS50N , Két sắt Hòa Phát KS50T2 , Két sắt Hòa Phát KS35N - DT - Két sắt Hòa phát được phân phối chính hãng tại Hải Phòng bởi Két sắt  Hòa Phát tại Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két sắt Hòa Phát KS50NDT

Két sắt Hòa Phát KS50NDT

Liên hệ

- Két sắt Hòa phát nằm có khóa chìa, khóa điện tử và 1 đợt cố định. Đế chân nhựa cố định. Khối lượng 50 kg (+/- 10) - Sản phẩm Két sắt Hòa Phát cùng loại khác: Két sắt Hòa Phát KS35N - Sản phẩm Két sắt Hòa Phát cùng loại: Két sắt Hòa Phát KA100 , Két sắt Hòa Phát KA40 - Két sắt Hòa Phát được phân phối chính hãng tại Két sắt  Hòa Phát Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két sắt Hòa Phát KS50D

Két sắt Hòa Phát KS50D

Liên hệ

- Két sắt Hòa phát dạng đứng có khóa chìa, khóa mã, và 1 đợt cố định. Đế chân nhựa cố định. Khối lượng 50 kg (+/- 10%) - Nhóm sản phẩm Két sắt Hòa Phát: Két sắt chống cháy - Két bạc chống cháy Hòa Phát - Két sắt Hòa phát được phân phối chính hãng tại Két sắt Hòa Phát Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két sắt Hòa Phát KS35D

Két sắt Hòa Phát KS35D

Liên hệ

- Két sắt Hòa phát dạng đứng có khóa chìa, khóa mã, và 1 đợt cố định. Đế chân nhựa cố định. Khối lượng 35 kg (+/- 10%) - Nhóm sản phẩm Két sắt Hòa Phát: Két sắt chống cháy - Két bạc chống cháy Hòa Phát - Két sắt Hòa phát được phân phối chính hãng tại Két sắt Hòa Phát Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két sắt Hòa Phát KS35N

Két sắt Hòa Phát KS35N

Liên hệ

- Két sắt Hòa phát dạng nằm có khóa chìa, khóa mã, và 1 đợt cố định. Đế chân nhựa cố định. Khối lượng 35 kg (+/- 10%) - Nhóm sản phẩm Két sắt Hòa Phát: Két sắt chống cháy - Két bạc chống cháy Hòa Phát - Két sắt Hòa phát được phân phối chính hãng tại Két sắt Hòa Phát Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng  

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két sắt Hòa Phát KS168K2C1

Két sắt Hòa Phát KS168K2C1

Liên hệ

* Mô tả - Chất liệu chính: - Két sắt Hòa phát đứng có 2 khóa chìa, khóa mã, tay nắm, 1 đợt di động và ngăn kéo. Bánh xe sắt di chuyển. Khối lượng 168 kg (+/- 10) - Sản phẩm cùng loại khác: KS 110K2C1, KS135K2C1, KS190K2C1, KS 250K2C1, KS 320K2C1, KS 400K2C1, KS 500K2C1 - Sản phẩm Két sắt Hòa Phát cùng loại: Két sắt Hòa Phát KV181 , Két sắt Hòa Phát KT36 , Két sắt Hòa Phát KS135 K2C1 - Ket sat Hoa Phat được phân phối chính hãng tại Hải Phòng bởi Két sắt  Hòa Phát tại Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két sắt Hòa Phát KV181

Két sắt Hòa Phát KV181

Liên hệ

* Mô tả - Chất liệu chính: - Két sắt Hòa Phát loại đứng có 2 khóa chìa, khóa mã, tay nắm, 2 đợt di động, 1 ngăn kéo và 1 khay phụ. Bánh xe sắt di chuyển. Khối lượng 256 kg (+/- 10%)  - Sản phẩm cùng loại: Két sắt KV22, Két sắt KV40, Két bạc KV54 - Sản phẩm két sắt của Nội thất Hòa Phát được phân phối bởi Két sắt Hòa Phát tại Hải Phòng. * Thông số kỹ thuật:  

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két bạc Hòa Phát KV22

Két bạc Hòa Phát KV22

Liên hệ

- Két sắt Hòa phát đứng có khóa chìa, khóa mã, và 1 đợt cố định. Khối lượng 62,5 kg (+/- 10%). Két không có chức năng đổi mã. - Sản phẩm Két sắt Hòa phát cùng loại: Két sắt KA40 (82,5Kg) - Két sắt KA54 (103,5Kg) - Két sắt KA72 (124Kg) - Nhóm sản phẩm Két sắt Hòa Phát: Két sắt chống cháy - Két bạc chống cháy Hòa Phát - Két sắt Hòa phát được phân phối chính hãng tại Két sắt Hòa Phát Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng  

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két bạc Hòa Phát KT36

Két bạc Hòa Phát KT36

Liên hệ

* Mô tả - Chất liệu chính: - Két sắt Hòa phát đứng có khóa chìa, khóa mã, tay nắm và 1 ngăn phụ. Khối lượng 95 kg (+/- 10%) - Sản phẩm Két sắt Hòa phát cùng loại khác: Két sắt Hòa Phát KT66 và Két sắt Hòa Phát KT88  - Két sắt Hòa Phát KS110 K1C1, Két sắt Hòa Phát KS550 K2C1, Két sắt Hòa Phát KS110 K2C1 - Két sắt Hòa phát được phân phối chính hãng tại Hải Phòng bởi Két sắt  Hòa Phát tại Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két sắt Hòa Phát KS135K2C1

Két sắt Hòa Phát KS135K2C1

Liên hệ

* Mô tả - Chất liệu chính: - Két sắt Hòa phát đứng có 2 khóa chìa, khóa mã, tay nắm, 1 đợt di động và ngăn kéo. Bánh xe sắt di chuyển. Khối lượng 135 kg (+/- 10%) - Sản phẩm Két sắt Hòa Phát cùng loại: Két sắt Hòa Phát KS 90K1DT, Két sắt Hòa Phát KS90 K1C1, Két sắt Hòa Phát KS50T4 - Ket sat Hoa Phat được phân phối chính hãng tại Hải Phòng bởi Két sắt  Hòa Phát Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két sắt Hòa Phát KS110K1C1

Két sắt Hòa Phát KS110K1C1

Liên hệ

* Mô tả - Chất liệu chính: - Két sắt Hòa phát đứng có khóa chìa, khóa mã, tay nắm, 1 đợt di động và ngăn kéo. Bánh xe sắt di chuyển. Khối lượng 110 kg (+/- 10%) - Sản phẩm Két sắt Hòa Phát cùng loại: Két sắt Hòa Phát KS50N , Két sắt Hòa Phát KS50T2 , Két sắt Hòa Phát KS35N - DT - Két sắt Hòa phát được phân phối chính hãng tại Hải Phòng bởi Két sắt  Hòa Phát tại Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng  

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két sắt Hòa Phát KS500K2C1

Két sắt Hòa Phát KS500K2C1

Liên hệ

* Mô tả - Chất liệu chính: - Két sắt Hòa phát đứng 2 cánh mở có 2 khóa chìa, 1 khóa mã, 2 tay nắm, 3 đợt di động và 1 ngăn kéo. Bánh xe sắt di chuyển. Khối lượng: 500 Kg (+/-10%) - Sản phẩm Két sắt Hòa Phát cùng loại: Két sắt Hòa Phát KA100 , Két sắt Hòa Phát KA40 - Két sắt Hòa Phát được phân phối chính hãng tại Hải Phòng bởi Két sắt  Hòa Phát tại Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng  

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két sắt Hòa Phát KS110K2C1

Két sắt Hòa Phát KS110K2C1

Liên hệ

* Mô tả - Chất liệu chính: - Két sắt Hòa phát đứng có 2 khóa chìa, khóa mã, tay nắm, 1 đợt di động và ngăn kéo. Bánh xe sắt di chuyển. Khối lượng 110 kg (+/- 10) - Sản phẩm cùng loại khác: KS 135K2C1, KS 168K2C1, KS190K2C1, KS 250K2C1, KS 320K2C1, KS 400K2C1, KS 500K2C1 - Sản phẩm Két sắt Hòa Phát cùng loại: Két sắt Hòa Phát KV181 , Két sắt Hòa Phát KT36 , Két sắt Hòa Phát KS135 K2C1 - Két sắt Hòa Phát được phân phối chính hãng tại Hải Phòng bởi Két sắt  Hòa Phát tại Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng  

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két sắt Hòa Phát KS90K1DT

Két sắt Hòa Phát KS90K1DT

Liên hệ

* Mô tả - Chất liệu chính: - Két sắt Hòa phát đứng có khóa chìa, khóa điện tử, tay nắm, 1 đợt di động và ngăn kéo. Bánh xe sắt di chuyển. Khối lượng 90 kg (+/- 10) - Sản phẩm cùng loại: KS 110K1DT, KS 135K1DT, KS 168K1DT, KS 190K1DT, KS 250K1DT - Sản phẩm Két sắt Hòa Phát cùng loại: Két sắt Hòa Phát KS110 K1C1 , Két sắt Hòa Phát KS550 K2C1 , Két sắt Hòa Phát KS110 K2C1 - Ket sat Hoa Phat được phân phối chính hãng tại Hải Phòng bởi Két sắt  Hòa Phát tại Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng  

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két sắt Hòa Phát KS90K1C1

Két sắt Hòa Phát KS90K1C1

Liên hệ

* Mô tả - Chất liệu chính: - Két sắt Hòa phát đứng có khóa chìa, khóa mã, tay nắm, 1 đợt di động và ngăn kéo. Bánh xe sắt di chuyển. Khối lượng 90 kg (+/- 10) - Sản phẩm cùng loại: KS 110K1C1 - Sản phẩm Két sắt Hòa Phát cùng loại: Két sắt Hòa Phát KS50N , Két sắt Hòa Phát KS50T2 , Két sắt Hòa Phát KS35N - DT - Ket sat Hoa Phat được phân phối chính hãng tại Hải Phòng bởi Két sắt  Hòa Phát tại Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng  

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Két sắt Hòa Phát KS50T4

Két sắt Hòa Phát KS50T4

Liên hệ

* Mô tả - Chất liệu chính: - Két sắt Hòa phát đứng 4 tầng riêng biệt, mỗi tầng có khóa chìa, khóa mã và 1 đợt cố định. Bánh xe sắt di chuyển. Khối lượng 190 kg (+/- 10) - Sản phẩm Két sắt Hòa Phát cùng loại: Két sắt Hòa Phát KS110 K1C1 , Két sắt Hòa Phát KS550 K2C1 , Két sắt Hòa Phát KS110 K2C1 - Ket sat Hoa Phat được phân phối chính hãng tại Hải Phòng bởi Két sắt  Hòa Phát tại Hải Phòng - Đại lý độc quyền: Nội thất Hòa Phát Hải Phòng  

THÊM VÀO GIỎ HÀNG


THỐNG KÊ TRUY CẬP


 

TỔNG ĐẠI LÝ DUY NHẤT HẢI PHÒNG

Số 76 Lê Thánh Tông, NQ, Hải Phòng

 

 

 

 

 

 

 

0988.733.699